Home

เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา

       
   
                 ข้าพเจ้า ทพ.สมภพ จิรไกรศิริ เป็นผู้ริเริ่มที่จะเปิดคลินิกทันตกรรม โดยมีความคิดว่าเราจะเป็น ศูนย์ทันตกรรม ที่สามารถดูแล เหงือกและฟัน ในทุกสาขาทันตกรรม โดยเป็นที่รวมของผู้มีความ ชำนาญการทางทันตกรรมสาขานั้น ๆ หลังจากที่เราได้เริ่มต้นเป็นศูนย์ทันตกรรมเพชรเกษม สาขา 1 แล้ว (ในวันที่ 1 มกราคม 2532 ) อีก 2 ปี ต่อมา คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2534 เราได้เปิด ศูนย์ทันตกรรมเพชรเกษมสาขา 2 ซึ่งเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เราใช้ทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเป็นผู้รักษา คนไข้ โดยมีทั้งหมด 9 สาขา คือ
               1. จัดฟัน
               2. รักษารากฟัน
               3. รักษาโรคเหงือก
               4. ฟันปลอม
               5. รักษาฟันเด็ก
               6. ถอนฟันและผ่าฟันคุด
               7.อุดฟัน และ facing ต่าง
               8. ฟอกสีฟัน
               9.รากฟันเทียม
               โดนเรายังรักษานโยบายเดิมตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ทันตกรรมเพชรเกษมสาขา 1 คือคุณหมอทุกคนทำการรักษา คนไข้ด้วยความรักความจริงใจ และด้านวิชาการนั้น ๆ และเราได้ พัฒนาในด้านวัสดุ และ เครื่องมือ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนระบบฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเราเน้นเป็นพิเศษ เพื่อให้คนไข้ทุกคนปลอดภัยแบบ 100% สุดท้ายนี้ ทางศูนย์ทันตกรรมเพชรเกษม ได้เปิด website นี้ขึ้นมา เพื่อคามสะดวกในการค้นหา และสามารถสอบถามเรื่องต่าง ๆ ทางทันตกรรมได้ ด้วยความยินดี ขอพระเจ้าอวยพรคนไข้ทุกท่านให้มีสุขภาพกายและสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีตลอดไป

               ทพ.สมภพ จิรไกรศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมเพชรเกษม

 

ศูนย์ทันตกรรมเพชรเกษมสาขา1
 
รายชื่อทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง
1. แผนกจัดฟัน Orthodentics
รศ.ทพญ นิตา วัฒนทีปะ American Board of orthodontic
ทพญ วรรณี ศรีตงกิม American Board of orthodontic
2.แผนกรักษารากฟัน Endodontics
รศ.ดร.ทพญ ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล Thai board of endodontic
Phd.(endodontic) U.K.
ทพญ.สาธการ ธาตรีนรานนธ์ Certificate in Endodontics
ทพญ สุนีย์ ลิ้มมีโชคชัย Certificate in Endodontics
3. แผนกรักษาโรคเหงือก Periodontics
ดร.ทพ.ไกรวิชญ์ ศาสตรวาหา Dr.med.dent. (Parodontologie), University of Witten/Herdecke, Germany
ทพ.สุรชัย กฤษณาวารินทร์ M.s.(Periodontics)
4.แผนกรักษาเด็ก Pedodontics
อ.ทพญ.ชมพูนุช มณีเนตร M.S.C Pedodontics เกียรตินิยมอันดับ 1
อ.ท.พ.พงศ์เจริญ เตรียมล้ำเลิศ M.S.C Pedodontics เกียรตินิยมอันดับ 1
5.แผนกรากเทียม Dental Implants
อ.ทพญ.อุษณีย์ เกียงไพบูลย์ M.S.Prosthetics
ทญ.วิญญู สุขเพสน์ Board of maxifaciol.sursery
6.แผนกศัลยกรรม
ท.พ.วิญญู สุขเพสน์ Board of Maxilofacial surgery
ท.พ.สมเกียรติ สมุทรประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ
7.แผนกฟันปลอม Prosthetics
อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึึงไพบูลย์ M.S.C.Prosthodontics
ทพญ ศิรดา เล็กอุทัย M.S.Prosthetics
ทพญ.ภัทรา ชัยเดชาภินันญ์ Certificate in Prosthetics
8.แผนกทันตกรรมบูรณะ+ทันตกรรมความงาม
ทพญ.รุจริน ภณสรนันท์ Certificate in Restorative Dentistry
 

ความรู้เกี่ยวกับช่องปาก

เกี่ยวกับการรักษารากฟัน ,และการจัดฟัน

คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

ค่าบริการเบื้องต้น

ราคาค่ารักษาดังกล่าว เป็นราคามาตรฐานที่เราใช้ในการประเมิน(เบื้องต้น)ซึ่งแต่ละเคลสการรักษาอาจจะมีภาวะที่จะต้องรักษาต่อเนื่อง หรือ มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ทางเจ้าหน้าที่และทันตแพทย์ของเราจะแจ้งให้ทราบ ก่อนการลงมือรักษาทุกครั้ง ยอดค่ารักษาอาจจะไม่เฉพาะตามตัวเลขค่ารักษาด้านล่างทุกเคลส

ยินดีรับบัตรเครดิต     ไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรNews ข่าวสารอัพเดท